درباره بیم

آنچه در خصوص یک مدل اطلاعاتی ساختمان دارای اهمیت است ویژگیهای این مدل است یعنی به هر مدل سه بعدی گرافیکی که توسط رایانه ساخته می شود نمی توان مدل اطلاعاتی گفت. امروزه نرم افزار های قدرتمندی وجود دارند که اشیاء سه بعدی با کیفیت گرافیکی بالا تولید می کنند اما این ابزارها تنها ایجاد کننده وضعیت هندسی و جنبه های بصری هستند و قابلیت دریافت دادهای متفاوت و در نتیجه ارایه اطلاعات را ندارند به عبارت دیگر هوشمند نیستند.

موسسه ملی علوم ساختمانی آمریکا مدل اطلاعاتی ساختمان را چنین تعریف می نماید"عبارت است از نمایش دیجیتالی ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان . به این ترتیب این مدل به عنوان یک منبع اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در خصوص یک ساختمان به نحوی به کار گرفته می شود که شکل دهنده یک مبنای قابل اعتماد برای تصمیم گیریها در طی چرخه حیات ساختمان از آغاز تا انتها باشد. به عبارت دیگر یک ارایه دیجیتالی به اشتراک گذاشته شده متکی بر استانداردهای باز برای دستیابی به تعامل پذیری ما بین ذینفعان یک پروژه است.
ایستمن و همکاران درکتاب خود آنچه که مدل غیر قابل قبول برای استفاده در BIM نامیده می شود را چنین بیان می کنند:
• مدل هایی که تنها برای تصویر سازی گرافیکی استفاده می شوند و هیچ هوشمندی در سطح شی ندارند.
• مدل هایی که قابلیت توصیف اشیاء را دارند اما نمیتوانند موقعیت ویا نسبتهای آن شی یا بهتر بگوییم رفتار آنرا تنظیم نمایند.
• مدل هایی که از ترکیب چند فایل کد دو بعدی مجزا که برای توصیف یک ساختمان استفاده شده اند.
• مدل هایی که امکان تغییر در ابعاد و اندازه ها را در یک دید می دهند اما این تغییرات به طور خودکار در سایر دیدها اعمال نمی گردد.

 

منبع : معرفی اجمالی مدلسازی اطلاعات ساختمان- بهرام شیرانی