درباره بیم

همانگونه که گفته شد BIM یک فرآیند مدل سازی است که به صورت الکترونیکی توسط رایانه انجام می گیرد. درحال حاضر این فن آوری از طریق دسته ای از نرم افزارها و به وسیله رایانه ها به کار گرفته می شود. یک شرکت و یا سازمان برای بهره گیری از فواید این روش...

مقالات متعددی به بررسی فواید بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان از دیدگاه تئوری و بعضاً تجربی پرداخته اند. ولی آنچه مسلم است یک اظهار نظر قطعی در خصوص این مطلب که آیا این فن آوری تا چه حد مفید است و به چه میزان می تواند در صنعت ساختمان تحول ایجاد...

مشخصه های کاربرد BIM برای دستیابی به تعریفی دقیق تر فرای هدف و مقصود به کارگیری BIM استفاده می گردد و شامل بخش های زیر است:

هر فن آوری جدید در روزهای ابتدایی به کار گیری با مشکلاتی دست به گریبان است، مشکلاتی از قبیل نحوه رسوخ در میان کاربران و ایجاد انگیزه در استفاده از آن، مشکلات و محدودیتهای فنی و غیره. دراین بین می توان BIM را از دو دیدگاه مورد بررسی قرارداد یکی...